تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران، کوی نصر، خیابان ۳۶، پلاک ۶۱

شماره تلفن:,۹۲۱-۹۱۸-۸۶۱۱۰۹۱۶-۰۲۱۴۴۳۸۸۷۷۵

ارسال ايميل:    info@kimiapolyester.com